× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.1809 �r ett omv�lvande �r i Sveriges historia, inte minst politiskt. Kungen avsattes, det kungliga env�ldet avskaffades, Sverige fick en ny regeringsform och det krig som p�g�tt sedan februari 1808 mot Ryssland fick sitt slut.


Pj�sen Cederstr�mska huset kretsar kring n�gra av de m�nniskor som under dessa turbulenta m�nader befann sig i h�ndelsernas mitt. Den Cederstr�mska klubben samlade under vintern 1808 - 1809 missn�jda offi cerare, �mbetsm�n och andra f�r att i en konspiration f�rs�ka avs�tta kungen, Gustaf IV.

Dess mittpunkt �r den 27 - �riga l�jtnanten Jakob Cederstr�m och hans br�der, Anders och Ulrik. Efter att ha s�rats i striderna vid norska gr�nsen 1808 och tvingats amputera sitt ena ben, befi nner sig Jakob hemma i sl�kthuset i Stockholm.
Inspirerad av franska revolutionens j�mlikhetsideal ansluter han sig till de mer radikala t�nkarna kring 1809 - �rs omv�lvning. Han tycks inte bry sig om att polisen h�ller honom under uppsikt, att s�llskapet st�ndigt hotas av att bli p�kommet och han i och med detta s�tter sitt eget liv p� spel. Hans v�nner �r alla, utom den f�rsiktiga Hans J�rta, unga, or�dda och politiskt oerfarna.

Tiderna �r nya, allt �r m�jligt, allt kan, pl�tsligt, genomf�ras. Sverige ska bli ett r�ttvist land, friheten och j�mlikheten ska r�da, kriget ska vinnas och freden s�kras.
Men i huset fi nns ocks� Hedvig Antoinetta von Mevius, de tre br�derna Cederstr�ms mamma. �nka och med en tilltagande sjukdom ser hon hur allt har b�rjat glida henne ur h�nderna: makten �ver huset, �ver s�nerna och �ver familjens aff�rer.
Det gamla samh�llet h�ller p� att uppl�sas, ryska trupper hotar pl�tsligt Stockholm och hon har b�rjat inse att ocks� livet sj�lv �r p� v�g att rinna ut. Relationen med s�nerna �r alltmer anstr�ngd. Med favoritsonen Jakob utvecklar det sig till regelr�tta sammanst�tningar. I ljuset av det nya kommer gamla mots�ttningar upp till ytan.

Manusf�rfattare: AnnaSara Hammar
Regiss�r: Emil Nilsson-M�ki