× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Att �terskapa historiska f�rem�l

Inom ramen f�r projektet �Sista Slaget� arbetar f�reningen bland annat med att ta fram ett antal olika uniformsmodeller fr�n 1800-talets b�rjan � s�v�l Svenska som Ryska. St�rre delen av produktionen kommer att ske i Litauen men delar kommer �ven att produceras p� hemmaplan. Under denna rubrik kommer arbetets fortg�ng beskrivas av f�reningens uniformsansvarige Jonas Nilsson.(De olika uniformer som f�reningen arbetar med att ta fram)

De svenska regementenas jackor
V�sterbottens regemente hade fram till inf�randet av enhetsuniformen 1807 en m�rkbl� f�rg, med r�d krage och vita uppvik vid �rmar och sk�rt. Br�strev�ret som 1802 ut�kats till att n� �nda upp till axels�mmen togs helt bort och ersattes 1806 med tv� knapprader f�r att sedan �ndras till en knapprad. Under v�ren 1806 best�mdes genom ett kungligt brev att p� grund av de vita underkl�dernas ol�mplighet i f�lt skulle de ers�ttas med gr� l�ngbyxor och svarta st�vletter som slutade n�got nedom kn�et. H�sten 1806 best�mdes genom ytterligare ett kungligt brev att �ven jackorna skulle g�ras i gr� f�rg, vilket d� f�ranledde den helgr� enhetsuniformen 1807.

Bantl�rtaska
I bantl�rtaskan f�rvarade soldaten 30 st f�rdiga patroner. Den inneh�ll �ven reng�ringsutrutsning till musk�ten. Taskan var sydd i tjockt l�der, vanligen med �k�ttsidan� ut�t, f�r att den svarta f�rgningen skulle f�sta b�ttre. Inom den svenska arm�n hade bantl�rtaskan av modell 1798-1802 en vit bandol�rrem. Till m/1807 �rs gr�a enhetsuniform skulle bandol�rremmen vara svart, men detta �r n�got som inte med s�kerhet genomf�rdes, liksom det faktum att alla regementen inte utrustades med enhetsuniformen innan den togs ur bruk. S�kerst�llt �r dock att regementenas j�gare anv�nde den svarta bandol�rremmen.

(Exempel p� bantl�rtaska med vit bandol�rrem)
(H�r �r ett exempel p� tv� bantl�rtaskor; till h�ger �r en exakt replika efter orginalet i riktigt l�der och till v�nster en betydligt enklare replika i skye-material som Jonas sytt upp)
(Lyfter man p� locket syns materialskillnaden tydligare)


Jacka V�sterbottens regemente m 1806
V�sterbottens regemente hade fram till inf�randet av enhetsuniformen 1807 en m�rkbl� f�rg, med r�d krage och vita uppvik vid �rmar och sk�rt. Br�strev�ret som 1802 ut�kats till att n� �nda upp till axels�mmen togs helt bort och ersattes 1806 med tv� knapprader f�r att sedan �ndras till en knapprad. Under v�ren 1806 best�mdes genom ett kungligt brev att p� grund av de vita underkl�dernas ol�mplighet i f�lt skulle de ers�ttas med gr� l�ngbyxor och svarta st�vletter som slutade n�got nedom kn�et. H�sten 1806 best�mdes genom ytterligare ett kungligt brev att �ven jackorna skulle g�ras i gr� f�rg, vilket d� f�ranledde den helgr� enhetsuniformen 1807.

Nedan f�ljer en bildserie �ver producerandet av en V�sterbottensjacka av Jonas.(H�r �r alla delar till ytterskalet)
(Fodret i denna jacka gjordes av linnetyg)
(Ytterskalet och fodret ihopsydda)
(R�ttv�nt alla delar klara)(Knappar och �rmar fastsydda � F�rdig!)

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar